За Нас

Визията за висока енергийна ефективност и качество ни прави различни

Днешно време много хора биха били съгласни, че планетата ни е безпощадно експлоатирана. Глобалното затопляне, замърсените океани, изсечените гори и пресъхналите корита са само малко от многото примери. Ние от Гео Сис вярваме, че всеки изпитва дълг към планетата Земя, a тя заслужава помощ и грижа. За това се стремим към енергийната ефективност. Създаваме и изграждаме качествени системи за отопление, климатизация и вентилация. За тази цел използваме възобновяеми енергийни източници, като подпочвени води или земносвързани батерии. Това е нашата визия и силно вярваме, че сме част от създаването на едно по-добро бъдеще.

През 1999г. Огнян Пеков и Атанас Ангелов извършват анализ на топлинния капацитет на почвата в продължение на една година и половина. През този период те стигат до извода, че тогава съвременните климатични системи не работят с пълния си ефективен потенциал. За решението на този проблем, през 2003г. се създава фирма „Гео Сис“ ЕООД, чиято цел е да използват земята като възобновяем енергиен източник.

Дружеството е регистрирано с решение № 7340/27.10.2003 год. по фирмено дело № 3547/2003г. от описа на Пловдивски окръжен съд. То е създадено като специализирана организация за проектиране и изграждане на термопомпени климатични инсталации.

За почти 15 години, фирмата е завършила различни видове проекти, от които: БИЛЛА, Летище Пловдив, Профил, EVN, Пасивна къща OBERON и др. Ръководството и част от изпълнителския състав на фирмата притежава сертификати и документи за квалификация от Българска Браншова Камара-Машиностроене, Институт по хладилна климатична техника и от водещи световни производители на климатична техника –  DAIKIN, MAXA, REHAU, UPONOR, EMERSON, BLUEBOX и други.

С постоянните промени в индустрията, методите на работа и конкуренцията, Гео Сис се стреми да допринася нещо ново всяка година. Вярваме, че иновациите и качеството са двете най-важни неща в системите за отопление, климатизация и вентилация.

За осъществяване на дейността си, дружеството разполага с необходимата материално-техническа база и висококвалифициран персонал. Наличното оборудване отговаря на изискванията за постигане на високо качество при изпълнение на специализираната строително-монтажна и ремонтна дейност.

Иновации

Прозрачност

Коректност

Професионализъм